Chilia Veche


Scurtă descriere

Localitatea Chilia Veche este situată în judeţul Tulcea, mai precis în Delta Dunării, fiind chiar pe partea dreaptă a Braţului Chilia Veche, şi este cea mai populată localitate din Delta Dunării, cu aproximativ 3.000 de locuitori. Este aşezată în faţa cetăţii Chilia, ce a fost construită la 1479 şi care a aparţinut lui Ştefan cel Mare.
Turismul este relativ dezvoltat în zonă, fiind favorizat de amplasarea localităţii în partea de nord a porţiunii româneşti din Delta Dunării, însă posibilităţile de cazare sunt destul de reduse. Astfel, principalale unităţi care oferă locuri de cazare sunt vilele şi pensiunile turistice, la care se adaugă şi casele localnicilor, care îşi deschid uşile cu drag pentru a primi oaspeţi.

Atracţii turistice – obiective şi locuri de interes

Printre obiectivele ce pot fi vizitate în Chilia Veche regăsim Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Mănăstirea de stil vechi Sfântul Atanasie, lacurile Babina, Merhei şi Roşca-Buhaiova. Biserica Ortodoxă este construită în anul 1854 cu acceptul Imperiului Otoman, la cererea locuitorilor, cu efortul propriu şi pe cheltuiala locuitorilor, înălţimea lăcaşului atingând 52 de metri, ceea ce o face a doua ca înălţime din ţară. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, biserica a fost folosită ca observator. În localitate mai există o biserică lipovenească, ce adăposteşte icoane foarte vechi, precum şi Mănăstirea de călugări. La toate acestea, turiştii aflaţi în concediu în zonă mai pot adăuga pe lista obiectivelor de vizitat Lacul Matiţa, unde se găseşte cea mai mare colonie de pelicani din Europa.

Date geografice – localizare, componentă, climă

Principala cale de acces în Chilia Veche este transportul fluvial, realizat pe braţul Chilia, la care se adaugă transportul cu autoturismul, drumul de acces pe uscat fiind cel care leagă localitatea românească de Kiliya din Ucraina.

Căi de acces

Din punct de vedere administrativ localitatea Chilia Veche se învecinează la nord cu Braţul Chilia, care se constituie şi frontieră cu Ucraina, la vest cu comuna Pardina, la sud cu comuna Crişan şi Maliuc, iar la est cu comuna C.A.Rosetti. Satele care alcătuiesc comuna sunt Tatanir, Cislita şi Ostrovu Tătaru. Clima zonei este de tip continental, cu veri călduroase şi ierni blânde, temperatura medie anuală fiind de circa 12° Celsius.

Istorie

Neexistând documente care să precizeze măcar cu aproximaţie data existenţei localităţii, singurele mărturii sunt activităţile de comerţ cu negustorii greci care îşi aveau comunitatea aici acum 2500 de ani, în locul numit Licostomo, adică ,,gura lupului”, denumire ce a fost dată locului unde se întâlneşte canalul Tătaru cu Braţul Chilia. De Chilia Veche vorbesc şi documentele din perioada de domnie a lui Dobratici şi luptele purtate cu genovezii, care la 1359 stăpâneau zona şi interziceau chiar şi veneţienilor să facă comerţ cu cereale. Localitatea avea şi o putere comercială care-i permitea să aibă monedă proprie. În 1475 Cetatea Chilia Veche trece din administraea Ţării Româneşti în cea a Moldovei fiind cucerită de Ştefan cel Mare. În 1812 Chilia Veche împreună cu Basarabia trec în stăpânire rusească, pentru ca în 1818 să revină sub stăpânire turcească. La 1823 imperiul rus ia în stăpânire Delta Dunării până la Tulcea, pentru ca în 1856 Chilia Veche şi sudul Basarabiei să treacă la Moldova. În urma câştigării Independenţei de Stat de către România, tot teritoriul Dobrogei împreună cu Delta Dunării revine României.